Page 1 - Aan de Amstel inkijkexemplaar
P. 1

Aan de Amstel      Andere fotoboeken over Amsterdam
                                                                                                                       ode aan een rivier
      ‘Aan de Amstel’ is het derde fotoboek van de trilogie van Frank van Paridon over zijn stad.
      Eerder verschenen ‘In de Jordaan’ en Het Vondelpark Gevoel’.

      In de Jordaan                                Het Vondelpark Gevoel
      Een liefdesverklaring aan                          Toen en nu in Amsterdams
      Amsterdams leukste buurt                           leukste park
      Net als de Jordaan zelf bruist dit foto-                   Dit boek is een lofzang in beelden op
      boek over het leven in de Jordaan in al                   misschien wel de meest Amsterdamse
      zijn facetten: kroegen, ateliers, grachtjes,                 plek van de stad. Van de wisseling van
      markten, terrassen en galerieën. Alles                    de seizoenen tot en met de jaarlijks
      wat eigen en eigenaardig is aan de                      terugkerende evenementen, van de
      Jordaan passeert de revue: de vaak                      stilte van een zondagmorgen in de
      piepkleine huizen, de wereldjes achter                    winter tot de bezoekersexplosies op
      het raam, de eigentijdse gevelstenen,                    zinderende zomerdagen; alle aspecten
      de graffiti, de liefde voor muziek en  Een prachtige uitgave en een uniek  van Amsterdams leukste park passeren  Dit boek is een hommage in 500 foto’s
      natuurlijk de grachten.        tijdsdocument over het leven in de   de revue: het openluchttheater waar de  aan het 150 jaar jonge Vondelpark die
      Vijfhonderd foto’s geven een kijkje in  Amsterdamse Jordaan in het begin van  sfeer van de ‘seventies’ is blijven hangen,  de vele gezichten van het park in alle
                            ste
      het dagelijks leven in de Jordaan van  de 21 eeuw.             de tennisverenigingen en de kleurige  seizoenen laat zien.
      nu in alle vier de seizoenen.                        terrassen. Maar ook de kinderfeestjes
                         Gebonden, formaat 24 x 32 cm,     en picknicks in het groen, de joggers,  Gebonden, formaat 24 cm x 32 cm,
                         192 pagina’s, 500 foto’s.       honden, skaters, parkieten en fietsers.  192 pagina’s, meer dan 400 foto’s.
                         Prijs € 24,90             Dat alles en nog onnoemelijk veel meer  Prijs € 24,90.
                                             is het Vondelpark, een wereld op zich.

      Kijk voor meer informatie en bestellen op www.amsterdamfotoboeken.nl      Met dank aan


      José Dietrich, vormgeefster van alle drie de delen van  Doudouce Knol en Mitchell Harig, kapiteins van de  Marlou en Tiare van Paridon, voor het redigeren van de
      deze Amsterdam fotoboeken trilogie.        boten waarmee ik op de Amstel mocht varen.    teksten en de morele steun.

                                                                                                                      - Frank van Paridon -

    192                                                                                                                                                                 193
   1   2   3   4   5   6